RESMİ İLANLAR:
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ
 İHALE İLANI

İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ

2014-2015 Yılı 94 Kalem Tıbbi İlaç Alımı (Toplu Alım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2014/69258

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel                                                                                         Sekreterliği Merkezi Satın alma birimi (Osmaniye                                                                           Devlet hastanesi Fizik Tedavi Ek hizmet binası                                                                               yanı) D-400 Karayolu Üzeri Akyar Mevkii                                                                                            MERKEZ / OSMANİYE OSMANİYE MERKEZ /                                                                      OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası                      :3288260130 - 3288260105

c) Elektronik Posta Adresi                           :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :94 Kalem Tıbbi İlaç Alımı

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                              :Osmaniye Devlet Hastanesi Ambarı Düziçi Devlet                                                                         Hastanesi Ambarı Kadirli Devlet Hastanesi                                                                                         Ambarı

c) Teslim tarihi                                  :Sözleşme İmzalandığı tarihten başlar. Düziçi                                                                    Devlet Hastanesi, Osmaniye Devlet Hastanesi ve                                                                         Kadirli Devlet Hastanesi siparişlerine göre teslim                                                                       edilecektir. Sözleşme Bitim tarihi: 30.06.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel                                                                      Sekreterliği Satın Alma Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :17.07.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli teklif edilen ürünlerle ilgili olarak imalatçı ise imalatçı olduğuna dair belge;Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ecza deposu ruhsatnamesini ihale dosyasında vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İlaç ve serumların, yüklenicinin sözleşmesi sona ermiş olsa bile miadlarının dolmasına 3 (üç) ay kala yazılı ve sözlü bildirmek kaydı ile bildirimden sonra en geç 30 (otuz) gün içerisinde bildirilen miktarı bedel talep etmeksizin uygun miadlılarla değiştirecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesince TİTUBB de kayıtlı olması şarttır. Ayrıca aynı genelgeye istinaden isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ihale sürecinde aranacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZNİNDEKİ TR50 0001 2009 1680 0005 0000 75 IBAN NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  İD. 199

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı...
(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı 2. İcra Dairesi

Haberi Oku