RESMİ İLANLAR:
OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ  EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ

EKMEK SATIN ALINACAKTIR

2015 Yılı Ambalajlı Ekmek Alımı İhalesi 50 Gr Lık (Toplu Alım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2014/122321

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel                                                                                         Sekreterliği Merkezi Satın alma birimi (Osmaniye                                                                           Devlet hastanesi Fizik Tedavi Ek hizmet binası                                                                               yanı) D-400 Karayolu Üzeri Akyar Mevkii                                                                                            MERKEZ / OSMANİYE OSMANİYE                                                                                                          MERKEZ/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası                      :3288260130 - 3288260105

c) Elektronik Posta Adresi                           :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :2015 Yılı Ambalajlı Ekmek Alımı İhalesi 50 Gr                                                                     Lık (Toplu Alım)

                                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                              :Osmaniye Devlet Hastanesi Ambarı, Kadirli                                                                      Devlet Hastanesi Ambarı ve Düziçi Devlet                                                                                          Hastanesi Ambarları Osmaniye Devlet Hastanesi                                                                      65.000 KG Kadirli Devlet Hastanesi 20.000 KG                                                                   Düziçi Devlet Hastanesi 6.500 KG

c) Teslim tarihi                                  :Osmaniye Devlet Hastanesi, Kadirli Devlet                                                                                       Hastanesi Ve Düziçi Devlet Hastanesi istemleri                                                                kurumların siparişine göre en az 2 (iki) günde bir                                                                         olmak üzere teslim edilecektir. Sözleşme Bitim                                                                               Tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Osmaniye İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel                                                                     Sekreterliği Satın Alma Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :22.10.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZNİNDEKİ TR50 0001 2009 1680 0005 0000 75 IBAN NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İD. 317

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı...
(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı 2. İcra Dairesi

Haberi Oku