RESMİ İLANLAR:
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2014/143915
1-İdarenin
a) Adresi                                                            :RAUFBEY MAH.MUSA ŞAHİN BUL.NO:156                                                                        MERKEZ/OSMANİYE 80040 ESENEVLER                                                                                               MERKEZ/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası                      :3288145488 - 3288144208
c) Elektronik Posta Adresi                           :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :Kalyak 70.000 KG., 95 Oktan Kurşunsuz Benzin                                                                               4.000 Litre ve Euro Dizel 25.000 Litre, LPG 5.000                                                                               Litre

                                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                                                                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                              :OSMANİYE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL                                                                   MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ.(Kalyak Teslim Yerleri                                                                Kadirli Spor Salonu, Cevdetiye Sporcu Eğitim                                                                   Merkezi ve Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonu)                                                                        (LPG Bahçe Spor Salonu) Hizmet araçlarımıza                                                                   istasyondan günlük ihtiyacımız kadar                                                                                            alınacaktır.

c) Teslim tarihi                                  :OSMANİYE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL                                                                   MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ.(Kalyak Teslim Yerleri                                                                Kadirli Spor Salonu, Cevdetiye Sporcu Eğitim                                                                   Merkezi ve Osmaniye Merkez Kapalı Spor Salonu)                                                                        LPG Bahçe Spor Salonu Hizmet araçlarımıza                                                                      istasyondan günlük ihtiyacımız kadar                                                                                            alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl                                                                                              Müdürlüğü Raufbey Mah.Musa ŞAHİN                                                                                               Blv.No:156 Kat 2 Toplantı Salonu               

                                                                              Merkez/  OSMANİYE

b) Tarihi ve saati                                              :10.12.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tek sözleşmeye dayalı Kamu Kurumları ve Özel Sektörde Akaryakıt Alımları işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Raufbey Mah. Musa ŞAHİN Blv. No:156 Kat 2 İhale Servisi Merkez / OSMANİYE adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Raufbey Mah.Musa ŞAHİN Blv.No:156 Kat 2 İhale Servisi Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  İD.419

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı...
(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı 2. İcra Dairesi

Haberi Oku