RESMİ İLANLAR:
(29.11.2019) Orman İşletme Müdürlüğü

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi           : 14
Yasal Kapsam: 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :2. adım 180,732,00-381.481,00
Ortak Alım :Hayır
Sınır Değer: ihalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı: Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
O
smaniye Orman işletme Müdürlüğü Dereli Orman Deposuna Taşınan emvallerin istiflenmesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;
İhale Kayıt Numarası : 2019/608505
1-İdarenin
a)            Adresi : ESEN EVLER MAH. MUSA ŞAHIN OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b)           Telefon ve faks numarası: 328814 1015 - 3288143389
c)            Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Yapacak Orman Emvali: 28.000 M3 Yakacak Orman Emvali: 5000 Ster
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer asan ihale doküman lehinde bulunan idari şartnameden ulaşabilirler.
Yapılacağı Yer: Dereli Depo Şefliği Dereli Orman Dışı Depo
Süresi: İşe başlama tarihi: 01.01.2020, işin bitiş tarihi 28.12.2020
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ESENEVLER MAH. MUSA ŞAHIN BULVARI ÜZERİ SUÇ 80010 - OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b)tarihi ve saati:17.12.2019-10.30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüze! kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri orunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman İşletme Müdürlüğü-Osmaniye DİĞER ÖZEL BÜNÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaklar.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 {yetmiş} takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 400

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı...
(13.08.2020) Taşınırın Açık Artırma İlanı 2. İcra Dairesi

Haberi Oku