Ömer Lütfi Atalay
Ömer Lütfi Atalay
Gören gözünü kör etme!
Ey insan! Kimsin ve nesin? Ey gören göz sahibi insan! İyi baktın mı, bakıp da gördün mü? Bizleri yaratan ve emsali olmayan azalarla donatan yüce yaratıcı Allah'ımız (c.c.), Kıyamet Sure-i celilesinde: 'Görmek için verdiğim gözler...