Cezmi Yurtsever
Cezmi Yurtsever
Peygamberin türbesine teslim edilen...
-Fahreddin Paşa, Padişah'tan emir gelmesine rağmen Medine şehrini İngilizler ve isyancı Araplara teslim etmedi. -7 Ocak 1919 tarihinde Fahreddin Paşa, gözlerini yumarak ve dua okuyarak üzerindeki islamın kılıcını Peygamberin türbesine...