Ahmet Hintoğlu
Ahmet Hintoğlu
Münevver
1922 Yılında umutsuzluk hakimdi. 'Mütareke aydınları!” o yıllarda da vardı. Bunların başında gelen Rıza Tevfik: 'Kılıcımızdan başka övünecek neyimiz var? O da bitti... Türklerden adam olmaz!.. bırakın İngilizler yönetsin!..”...