RESMİ İLANLAR:
Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (12.06.2020)

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi           :              14
Yasal Kapsam    :              13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :              2. adım 194.033,00 - 388.086,00
Ortak Alım          :              Hayır
Sınır Değer         :              Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale  :              Hayır
_______________________________________
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
18 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası      :              2020/284712
1-İdarenin
a) Adresi             :              BÜYÜK TÜYSÜZ KÖYÜ KISIK YAĞANKAŞ 1 ORGANİZE SANAYİ TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası       :              3288268731 - 3288268730
c) Elektronik Posta Adresi           :              ab142524@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :              18 KALEM SEBZE VE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :              OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBAR BİRİMİ ERZAK DEPOLARI (sözleşmenin imzalanmasına müteakip mal alımına başlanacak olup mesai saatleri 08:00-17:00 ve Kurumun müsait olduğu saatlerde mal teslimi yapılacaktır) Ayrıca olağanüstü durumlarda mal sipariş zamanları değişebileceği.
c) Teslim tarihleri             :              SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN VE 31/12/2020 TARİHLERİ ARASINDA SİPARİŞE GÖRE PEYDERPEY MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE 08:00 İLE 17:00 ARASI VE KURUMUN MÜSAİT OLDUĞU ZAMANLARDA ALIM YAPILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               :              OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU LEÇELİK MEVKİİ 1298 PARSEL TOPRAKKALE /OSMANİYE
b) Tarihi ve saati              :              29.06.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İHALE KOMİSYON ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 137

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Taşınmazın Açık Arttırma İlanı (2019/519...
Taşınmazın Açık Arttırma İlanı

Haberi Oku