RESMİ İLANLAR:
OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK İŞ VE İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET MİNİBÜS KİRALAMASI İŞİ

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Ormancılık İş ve İşlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs kiralaması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2013/15397
1-İdarenin
a) Adresi                :ESENEVLER MAH. MUSA SAHIN BULVARI ÜZERI 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası        :3288141015 - 3288143389
c) Elektronik Posta Adresi        :osmaniyeisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı         :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            :Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü sınırları ve görevlendirilecek diğer yerler
c) Süresi                 :İşe başlama tarihi 01.03.2013,
                    işin bitiş tarihi 28.12.2013

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye
                    Saymanlığı
b) Tarihi ve saati            :18.02.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
1-İsteklinin ihaleyi kazanması durumunda kendisine veya firmasına ait veya kiralamış olduğu araç ile hizmet sunmak istiyorsa aracın kendisine veya firmasına ait veya kiralamış olduğunu gösterir lbelgeleri (ruhsat veya demirbaş defteri veyahutta kira sözleşmesinin noter tasdikli fotokopisi) sözleşmeden önce İdareye vermek zorundadır.
2-Kiralanacak aracın sadece akaryakıtı idareye ait olup, diğer tüm giderleri ile şoförü yükleniciye aittir.
3-Kiralanacak aracın sürücüsü ehliyetli ve 24 saat görevli olacaktır. İD. 36
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(22.05.2019) Taşınmazın Açık Arttırma İlanı
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haberi Oku