banner16

banner26

banner2

28 Mayıs 2017 Pazar

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN RUTİN İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

banner17
21 Aralık 2012 Cuma 17:40
Bu haber 2251 kez okundu
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
 İHALE İLANI
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam :13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 172.927,00 - 792.482,00
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİN RUTİN İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ 
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Rutin İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2012/192026
1-İdarenin
a) Adresi :Adnan Menderes Mh. Musa Şahin Bulvarı 69 80000 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası :3288261429 - 3288261429
c) Elektronik Posta Adresi :osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Yapılacağı yer :Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.02.2013, 
işin bitiş tarihi 31.12.2013
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma Odası 
b) Tarihi ve saati :11.01.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye teklif verecek firmaların tüzel veya gerçek kişiliği kaydında en az 8 araç bulunduracaktır. Firmalar bunu ihale anında belgeleyecektir.Araç ruhsat fotokopilerini teklifle birlikte sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde şoförlü veya şoförsüz olarak araç kiralama hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.Şoförle birlikte yapılan işlerde araç ve şoför oranları ayrı ayrı belirtilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma Odası adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Şubesinde bulunan TR22 0001 0000 1400 0010 0059 87 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satınalma Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İD.501 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner9
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  www.facebook.com/ibrahim.emul?fref=ts
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SAYFALAR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV