RESMİ İLANLAR:
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi                : 7
Yasal Kapsam                : 13 b/l
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet    : 1. adım ... - 86.460,00
OSMANİYE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI
Halk Sağlığı Müdürlüğü Araçlarında Kullanılmak Üzere Motorin (Euro Dizel) Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası             : 2012/107163
1.İdarenin
a) Adresi                : Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik                     Binası No: 60 Orta Zemin Kat Osmaniye OSMANİYE                     MERKEZ/OSMANİYE
b)Telefon ve faks numarası        : 3288261429- 3288261429
c) Elektronik posta adresi        : osmaniye@saglik.gov.tr
İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (Varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhalenin konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı        :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı                     bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)                     yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                         şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                :Halk Sağlığı Müdürlüğü araçlarına fiş ve ATC karşılığı                     teslim edilecektir.
c)Teslim tarihi            :Sözleşme imzalanmasından itibaren 1 takvim günü                     içerisinde işe başlanır
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer            : Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik :                     Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı                     Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satmalma Odası
b) Tarihi ve saati            :17.08.2012- 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansını, istekli akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası kanunu Hükümlerine uygun olarak almış olduğu Bayii Lisansını teklifle birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ey kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bı: bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansım, istekli akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası kanunu Hükümlerine uygun olarak almış olduğu Bayii Lisansını teklifle birlikte sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansını, istekli akaryakıt pazarlama bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası kanunu Hükümlerine uygun olarak almış olduğu Bayii Lisansım teklifle birlikte sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecekti*. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi Satın alma Odası adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale Dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TL (Türk Lirası) doküman bedelini halk sağlığı Müdürlüğünün Halk Bankası Osmaniye Şubesinde bulunan TR13 0001 2009 1680 05 0000 62 İban nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks narasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu olamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
9.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni ilik Binası No: 60 Orta Zemin Kat Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetler: imi Satmalına Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale alan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.         İD.321
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(19.03.2019) İl Sağlık Müdürlüğü

Haberi Oku