RESMİ İLANLAR:
banner17
(31.10.2017) İl Sağlık Müdürlüğü

2018 YILI 20 KALEM GIDA VE MUTFAK SARF MALZEMESİ ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2018 YILI 20 KALEM GIDA VE MUTFAK SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası      :              2017/535487
1-İdarenin
a) Adresi             :              Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-GEÇİCİ BİRİM Satın alma birimi (Osmaniye Devlet hastanesi Fizik Tedavi Ek hizmet binası yanı) D-400 Karayolu Üzeri Akyar Mevkii OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası       :              3288260130 - 3288260105
c) Elektronik Posta Adresi           :              osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :              2018 YILI 20 KALEM GIDA VE MUTFAK SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri               :              OSMANİYE DEVLET HASTANESİ AMBARI, KADİRLİ DEVLET HASTANESİ AMBARI, DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ AMBARI
c) Teslim tarihleri             :              SÖZLEŞME SONRASI SİPARİŞLER OSMANİYE DEVLET HASTANESİ, KADİRLİ DEVLET HASTANESİ VE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK YAPILACAKTIR.. SÖZLÜ SİPARİŞLERE İTİBAR EDİLMEYECEKTİR. GIDA MALZEMELERİ;YAZILI SİPARİŞTEN İTİBAREN 7 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR. TESLİM ALINAN ÜRÜNLER SON KULLANMA TARİHİ İÇERİSİNDE BOZULURSA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YENİ ÜRÜNLERLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ :31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               :              OSMANİYE İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ-GEÇİCİ BİRİM SATIN ALMA SALONU
b) Tarihi ve saati              :              07.11.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TÜM KALEMLER İÇİN NUMUNELER ORJİNAL AMBALAJLARINDA GETİRİLECEKTİR. NUMUNE İSTENİLEN KALEMLERDEN NUMUNESİ OLMAYAN KALEMLERE AİT TEKLİFLER, DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. HER KALEM İÇİN TEK MARKA NUMUNE GETİRİLECEKTİR. TEKLİF EDİLEN KALEMLERE AİT NUMUNELERİN ÜZERİNDE SIRA NUMARASI YAZILI OLACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı OSMANİYE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ-GEÇİCİ BİRİM SATINALMA SALONU adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR59 0001 2009 1680 0005 0000 10 IBAN NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ-GEÇİCİ BİRİM SATIN ALMA SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 467

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(23.07.2018) OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

Haberi Oku