RESMİ İLANLAR:
(20.11.2019) İl Sağlık Müdürlüğü

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2019/589072
1-İdarenin
a) Adresi                :ADNAN MENDERES MAH. MUSA SAHIN BULVARI                         VALILIK BINASI ORTA ZEMIN KAT 60 80000 MERKEZ                         OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası        :3288261163 - 3288255494
c) Elektronik Posta Adresi        :osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :2020 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI YAŞ SEBZE VE                     MEYVE ALIMI
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                :OSMANİYE DEVLET HASTANESİ AMBARI, KADİRLİ                         DEVLET HASTANESİ AMBARI, DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ                     AMBARI
c) Teslim tarihi                :OSMANİYE DEVLET HASTANESİ AMBARI, KADİRLİ                         DEVLET HASTANESİ AMBARI, DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ                     AMBARI. SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ: 31.03.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati                :04.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 383

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(01.07.2020) Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü
OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Haberi Oku