RESMİ İLANLAR:
(13.08.2018) Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

2018 YILI KAN GAZLARI KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2018 YILI KAN GAZLARI KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2018/405521
1-İdarenin
a) Adresi                                                            :ADNAN MENDERES MAH. MUSA SAHIN BULVARI VALILIK                                                                       BINASI ORTA ZEMIN KAT 60 80000 MERKEZ OSMANİYE                                                                               MERKEZ/OSMANİYE     
b) Telefon ve faks numarası                      :3288261163 - 3288255494
c) Elektronik Posta Adresi                           :osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                                           :MÜDÜRLÜĞÜMÜZ OSMANİYE KAMU HASTANELERİ                                                                                  BAŞKANLIĞINA BAĞLI OSMANİYE DEVLET HASTANESİNİN 1 KISIM 2018 YILI KAN GAZLARI KİT SARF CİHAZ KULLANMA UYGULAMASI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                                   :OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi                                                 :hastanenin talebi doğrultusunda teslim edilecektir. Sözleşme                                                                               bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                              :OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati                                                             :27.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Sağlık Bakanlığının 2018/13 sayılı genelgesi gereği; ihale sürecinde, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankası üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
b) Sağlık Bakanlığının 2018/13 genelgesi gereği; ihale sürecinde, istekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarını tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. Kapsam dışı olan ürünler ayrıca belirtilecektir.
c) İhale Komisyonu ihale süreci esnasında teklif edilen cihazların şartnameye uygunluğunu denetleme açısından gerekli görür ise demostrasyon isteyebilir. Demostrasyon istendiği halde bunu sağlamayan firmaların teklifi reddedilecektir. Demostrasyon ihale komisyonunun istediği yerde yapılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKLİF EDİLEN CİHAZ VE KİTLERİN İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUNLUĞUN TEYİT ETMEK AMACIYLA TEKNİK BİLGİLERİN YER ALDIĞI KATALOGLAR, İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLARI VE AÇIKLAMALARI İÇERECEK BELGELER İHALE TEKLİF ZARFIYLA BİRLİKTE SUNULACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Osmaniye Devlet Hastanesinin HALK BANKASI OSMANİYE ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR700001200916800005000006 NOLU HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 363

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(22.02.2019) Osmaniye Merkez Köylere Hizmet...
OSMANİYE MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Haberi Oku