RESMİ İLANLAR:
(06.11.2019) Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI
OSMANİYE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası      :              2019/556575
1-İdarenin
a) Adresi             :              Yunus Emre Mah İskender Türkmen Cad. Yeni Otağar Yanı 80000 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası       :              3288141175 - 3288141157
c) Elektronik Posta Adresi           :              dursunmurat@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı            :              Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı-Euro Dizel: 21.000 litre, Benzin: 1.200 litre, Kalyak (No:4): 10.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri               :              Kalyak(No:4) Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binasında teslim edilecek - Euro Dizel ve Benzin İhtiyaç duyulduğunda Benzin İstasyonlarından temin edilecektir.
c) Teslim tarihi  :              Araçların yakıtı araç tanıma kartından verilecek ve aylık olarak alınan akaryakıt miktarı kadar ödeme yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer               :              Y.EmreMh. İskender Türkmen Cd. Otogar Yanı OSMANİYE
b) Tarihi ve saati              :              25.11.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği bulunan - teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi ise; teklif sahibinin bayiisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayilik yazısı ve sözleşmesini,
3- İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan ''İstasyonlu Bayiilik Belgesi'',
4- İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış ''İş Yeri Açma ve İzin Belgesi'',
5- İstekliler EPDK tarafından verilmiş Piyasada faaliyet gösterebileceklerine dair Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İD. 360

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(22.02.2020) Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü
(22.02.2020) Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü

Haberi Oku