İsmet İpek
İsmet İpek
KUVAYIMANEVİYECİLER
Kuvayımaneviye 'manevi kuvvetler” demektir. 'Kuvayımmaneviye” kuvayımilliyenin manevi cephesidir. Anadolu'dan işgalcileri kovan Kuvayımilliyecilerdir ama kuvayımilliyecileri yetiştiren ve cepheye gönderen de kuvayımaneviyecilerdir....
Cebelibereket Sancağı ve Vilayetinin...
Cebelibereket, eski Amanos Dağları denen Gavurdağları'nın ve burada kurulan sancağın adıdır. Cebelibereket; Bereket Dağı anlamındadır. Tanzimat Fermanı'nın Müslüman - gayrimüslim ayrımını yasaklaması sebebiyle Müslüman olmayanlar...
Osmaniye'nin Kuruluşu
Bilindiği gibi Sultan Abdülaziz, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü önlemek amacıyla bir dizi reform yapmıştır. Bu reformların uygulanması esnasında Gavurdağları, Kozandağları ve Kahramanmaraş'a kadar olan bölgedeki Türkmen aşiretlerinin...
Bunalım Devrinde Gavurdağları
Gavurdağları; Belen'den başlayıp Düldül Dağı'na kadar devam eden sıra dağların adıdır. Antik adı Amanos Dağları'dır. 'Gavur” kelimesi, Arapça 'kafir” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Gayrimüslim anlamındadır....
Osmaniye'deki Kınık Şehri Veya...
Kınık Şehri'nde köylerde ve mezralarda yaşayan halkın çoğunluğu; çeltikçilik, pamuk, buğday, arpa ve yulaf tarımı ile meşgullerdir. Bizanslıların bazalt taşlarla yapılmış basit el değirmenlerine karşılık Türkmenler Ceyhan Nehri...
Osmanlı Döneminde Kınık Şehri
Anadolu Selçuklu Devletini kuran Büyük Selçuklu Devleti Beylerinden Kutalmış Oğlu Süleyman Bey zamanında 1084 yılında Selçuklu topraklarına dâhil edilen, kısa bir süre sonra 1097 yılında Haçlılar tarafından işgal edilen Çukurova, Anadolu'da...
Antik Çağlarda Kastabala ve...
Osmaniye Çukurova'daki üç ilden biridir. Osmaniye'nin tarihi aynı zamanda Çukurova'nın tarihidir. Jeolojik devirlerde doğal bir çöküntü olduğu söylenen Çukurova'nın sınırları İskenderun'dan Anamur'a hatta Alanya'ya...
Tarih Boyunca Yukarı Çukurova...
Yukarı Çukurova'da (1), Ceyhan Nehri'nin güney yakasında yer alan, alabildiğince geniş hinterlandıyla Osmaniye; hem Ceyhan Nehri, Hamus Çayı ve Karaçay sebebiyle sulak, hem de Çukurova'yı doğuya bağlayan yolların kavşağında...
İLK MEZUNLAR EFSANESİ
1963 yılında inşaatına başlanan Osmaniye İmam-Hatip Okulu'nun birinci katı halkın yardımları ile kısa zamanda bitirilmiştir. Ama İmam-Hatip Lisesi emekli Müdürü Şükrü Arıkan'ın ifadesine göre aynı yıl okulun açılması için...
İMAM HATİP OKULU AÇILIYOR
Dini söylemlerle iktidara gelen DP zamanında, Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığında, 1951 yılında; Ankara, Adana, İstanbul, Isparta, Kahramanmaraş, Konya ve Kayseri olmak üzere 7 ilde İmam-Hatip Okulu açılmasına izin verilmiştir....
BİR EĞİTİM ABİDESİ: OSMANİYE...
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eğitim ve öğretim merkezleri medreselerdi. 'Mahalle Mektebi” de denilen Sıbyan Mektebi'ni bitiren yetenekli kimi çocuklar büyük kent merkezlerinde veya külliyelerde bulunan medreselere gönderilirdi....
Kuvayımilliyeci Şehitlerimiz İçin Kanun...
Milli ve dini kültürümüzde şehitlerimiz peygamberimiz efendimizden sonra en yüce insan, şehitlik en yüce mertebedir. Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz Hesap Günü de inşallah bize şefaat edeceklerdir. Dinimizi dünyaya hâkim kılmak,...
‘İnsan beyni’ anıtı
İSRAİL‘de gizli servisin anıtı, kumtaşından yapılmış devasa bir 'insan beynidir.” Servisin (Mossad) efsane şefi Meir Amit'in şu sözünü yansıtır: 'İstihbarat işi insan zekâsıyla ilgilidir...” Anıtta İsrail istihbarat...