Asım Erkoçak
Asım Erkoçak
“Oğuz”da “Tepegöz” Hep Vardır
'...Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban gene bu pınara geldi. Gene koyun ürktü. Çoban ileri vardı. gördü ki bir yığınak yatıyor, yaldır yaldır ışılamakta. Peri kızı geldi: 'Çoban emanetini gel al, amma Oğuz'un başına...
Hem de Suyu Çıktı
Ayak bastığımız bütün zeminlerin suyu çıktı. Öyle bir çıkış ki, denge sağlayacak, ayakta duracak hal kalmadı. Daha düne kadar akıl ve mantık adına doğru, kutsal, iyi ve güzel olarak kazanılmış ne varsa hepsi ama hepsi; bu cıvıklaşmış,...
Peygamberimiz Diyor ki!..
'Dört fitne olur: Birincide cana kıyma, ikincide cana kıyma ile birlikte mal-mülk, üçüncüde cana kıyma, mal-mülk ile birlikte ırza, namusa tecavüz etmekten çekinilmez olur, dördüncüde de Deccal ortaya çıkar. (Teberani) 'Şüphesiz...
Şehircilik ve Trafik
1950'li yıllarda, köyümüzün yalınayakla gezdiğimiz tozlu topraklı yollarında, ancak atlı arabalar gider gelirdi. Sadece benim köyümün mü? Taşranın tamamında durum bu idi.. At arabalarının tekerleklerine takılmış 'şına”lar,...
Bu Mümkün mü?
Anladık be kardeşim! Burası Türkiye! Burada her türlü akıl ve mantık dışı şey olabilir. İki kere iki, daima ya üç, veya beştir. Yani hiçbir zaman dört değildir, bunu da biliyorum. Amma, bütün çabama, bütün gayretlerime, bütün zorlamalarıma...
“İmirze'nin Harmancalığı”
Beygir ve öküzlerle harman sürülüp yabalarla savrulduğu zamanlarda davulcu abdallar 'harmancalık” toplar, geçim sağlarlardı. Şimdi öyle mi ya? Çiftçi, masrafını karşılayamaz oldu, ki harmancalık versin. Öylesine keyif sürüldüğü...
“Gibi” Yapmak
Dikkatli bakın! Evdeki erkek, erkekliğini; kadın kadınlığını yapmıyor da 'yapıyormuş” gibi yapıyor. Amir, amirlik yapmıyor ama yapıyormuş gibi ediyor. Belediye başkanlarımız öyle değil mi? Gerçekte başkanlık etmiyorlar ama ediyormuş...
İki Şey Var ki!..
Ah sayın Başbakan! Bu millet 1915 yılından beri belki de ilk kez ermeni iddiaları karşısında böylesine kesif bir bilinçlenme ile iç içedir. Hem dik durmaktan bahsedip, hem de milletin dik durmasını sağlayacak böylesine bir bilinçlendirme...
Son Zamanlarla İlgili Hadisler
Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: 'Obur kimselerin sofralarına üşüşmelerine benzer bir halde, diğer milletlerin sizin üzerinize üşüşmelerine az kaldı.” Dinleyenlerden biri: '-Ey Allah'ın Resûlü! Biz,...
“GÜZELLİK BAKANIN GÖZLERİNDEDİR”
'GÜZELLİK BAKANIN GÖZLERİNDEDİR” Lisedeydik. Edebiyat öğretmenimiz İnci Sevin Coşkuner sınıfa girer girmez dedi ki: 'Çocuklar, şimdi size bir vecize söyleyeceğim. Bu vecizeyi en güzel kim açıklarsa ona on numara vereceğim.”...
Fazla “Yılışma”dan..
EYÜP Adı Eyüp'müş, kerpiç işi ile uğraşırmış. Sabahleyin erkenden kalkar, işe başlarmış. Fakat öğleden sonra hava bulutlanır, kestiği kerpiçler yağan yağmurda dağılır, mahvolurmuş. Ertesi gün güneşle birlikte tekrar kerpiç...
“Vazo”yu Yeniden Yapmak!
'İslâm Dünyası'nı önce çökertmek, sonra onu kendi emellerine göre yeniden kurmak ve onun efendisi olmak için Batılıların yürüttüğü tüm çalışmalara Şarkiyatçılık veya Oryantalizm, şarkiyatçılara da sömürgeciliğin keşif...
“Ezansız Semtler”
'...O semtlerde ki minareler görülmez ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rü'yâsını nasıl görürler? İşte bu rü'yâ, çocukluk dediğimiz bu müslüman rü'yâsıdır...
“Dağı İndirdik Düze”
Efendim! Osmaniye'ye dışardan gelenlere değil, ama Osmaniye'nin içinde ikamet etmekte olanlara acizen tavsiyemdir; Eğer aracınıza binerek yola çıkıyorsanız, Eğer Osmaniye içinde bir yerden bir yere gidecekseniz mutlaka ama mutlaka emniyet...
“Köroğlu'na Mektup”
'Çok oku, çok düşün, çok şeyler anla, Aha bu mektubu alınca Hasan.. Manâlar iplikten incedir amma, Kelimeler biraz kalınca Hasan.” Bu dörtlük, son dönem Türk şiirinde Taşlama ve hiciv türünün en usta kalemlerinden biri olarak kabul...
“İşte Bizim Halimiz”
Sahtecilik ve sahtekârlıkla sarıp sarmaladığımız, gizlediğimiz hayatımızın 'hal-i pür melâli” yine bir başka sahtecilikle, bir 'sahte rakı” olayı ile ortaya döküldü. Hele şu sahtekârlıklara ve sahteciliğin çeşitlerine...
Sahte Türkçe
Kerem sahibi yüce Allah(c.c.)'a sonsuz hamd olsun! Hamd olsun ki; bu millete ilâhî lütufta bulunmaya, bol bol vermeye devam ediyor. Allah diledikten sonra ne olmaz ki? Bir 'sahte rakı” olayı ile ne sahtelikler ortaya döküldü. Böylece...
“Kovgun”
'Kovgun, öyle bir olaydır ki!.. Dirlik ve düzenliğin bozulduğu... Pazısı ve silahı, arkası güçlü olanların halkı yönettiği... Aşiretler ve derebeylerin bitip tükenmez kavgaları ile köylülerin ağıt söylediği bir dönemin hikâyesidir....
“Sakın Okuma Ha!”
Efendim, eğer bir insan sigara içiyorsa, mutlaka kitap da okumalıdır. Yani iyi bir okuyucu olmalıdır. Diyeceksiniz ki, 'sigara içmekle kitap okumanın ne ilgisi var?” Var efendim var! Hem öyle var ki; okumak, sigara içmenin panzehiri gibi...
Batı Irkçıdır
Batı, bütün aksi iddialara rağmen ırkçıdır. Bütün işlerinde, ilişkilerinde, iddia ve telakkilerinde, attıkları her adımda ölçü budur. Bir başka ifadeyle, batı dünyasının temel ölçüsü ve göstergesi, insanî değil, ırkîdir. Ağızlarından...
Bir Ferman Kadar Hükmü...
Egemenliğin ne olduğunu mu merak ediyorsunuz? Buyurun size egemenlik! 'Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilân ediyorum ki: Kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum:”diyor ve mutlak...
“Andırın Ağıdı”
Yok, yok! Öyle değil! Başlığa bakıp da Andırın'da acı bir olay mı olmuş denmesin. Çok şükür, böyle bir sebebe istinaden koyulmuş değil başlık! Tirşik mevsimi geldiği için konuldu. Tirşiğe ağıt dizenler olduğu için böyle...
Sevgi Denen Hikmet-i Hudâ
Hainler ihanetini, zalimler zulmünü, hırsızlar soygunlarını yapadursunlar. Azları çoğalsın, biriksin ve hepsinin hesabı toptan görülecek duruma gelsin. Bu millet söz verip de sözünde durmayanların, ellerine verilen emanete hainlik edenlerin,...
Soykırıma Adım Adım
Okumak üzere gazetemizi eline alan sevgili okuyucum, her kim olursanız olunuz, ama şu 'AB” denen meretin Ekim 2002'de yayınladığı İLERLEME RAPORU ile Türkiye'den yapmasını istediği başlıklar nelerdi, şöyle bir hatırlamaya...