Asım Erkoçak
Asım Erkoçak
Bizde Tarih, “Tekerrürden İbarettir!”
Tarihte tekerrür eden hadiselerden birisi de, iktisadi hayatını kendisi kontrol edemeyip de azınlıklara kaptıran devlet ve milletlerin ya zayıf ve perişan düşmesi veya yıkılıp gitmesi hadisesidir. Bugün Türk devlet ve millet yapısındaki bunalım...
Mültezimler
Her ne kadar tarihçi değilsem de, az çok tarih bilgisine sahip olanlar da bilir ki, bilhassa Osmanlılarda devlete ait bir arazi veya 'vâridat”ın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici temliki, temel bir uygulama ve usul...
Avrupa'yla Bütünleşmek
'Millet, devlet” gibi kavramlar üzerinde yeterince ve tanımlayıcı nitelikte düşünüldüğünde bile görülür ki, 'Avrupa ile bütünleşmek” ifadesinin altında Türk düşmanlığı ve ona ait bütün sosyal ve siyasi yapıların tamamının...
Dede Korkut'umuz Yok; Yılbaşı...
Oh, oh, oh!.. 'Açılım, saçılım” lafları altında çok demokratik ve de çok özgürlükçü bir yıla daha girdik, gireceğiz. Türban yaygarasıyla gevşeyip cıvıyan, sisler arasında belirsizleşip yok olan kitle psikolojisiyle Noel Baba'nın...
İlk Hedef Hıristiyanlaştırmak
Bizdeki seçilmişlere çavuşluk yapmaktan pek hoşlanmışa benzeyen şovalye Verhaugen'in 7. Uyum paketinden sonra pek şirin bir eda içinde övgüler yağdırmasının arkasında yatan gerçek sebep; bir tutam ota aldanıp da yularını teslim eden...
“Templar” veya “Opus Dei”
'Tapınak Şovalyeleri” anlamına gelen 'Templar” ve 'Tanrının İşleri” anlamına gelen Opus Dei, Vatikan'da Katolik Kilisesi yönetimini ele geçirmeye çalışan, fakat asıl misyonları Katolik Hıristiyanlığı yeryüzüne...
Evcilleşmiş İnsan
Fransız düşünür Gustave Le Bon, 'Kitleler Psikolojisi” adlı eserinin başlangıcında şu tespitte bulunuyor ve 'Tarihte meydana gelen asıl hakikî karışıklıklar, büyüklük ve şiddetleriyle bizi hayrete düşürenler değildir. Medeniyetlerin...
“Bunlar Bizim Sefiller”
Ütopyası, rüyası, hayali, ideali, idraki, iradesi, muhakemesi ve geleceğe yönelik milli bir plan ve projesi olmayan aydınımızla; Kıbrıs, Kerkük-Musul, Türk Dünyası, AB ve ABD ile ilişkilerde milli stratejiden yoksun ülke yöneticimizle; 'bağımsızlık,...
Zaman Su Gibi..
Hanifi Karayiğit'in ölümünün üzerinden tam tamına sekiz yıl geçmiş ve dokuzuncu yılına girmiş. Merhum, 2004 yılının Kasım ayının 18'inde bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Onu rahmet ve minnetle anıyorum. Sevenleri...
Anladık, anladık amma!..
Dünkü yazımızda iletişimdeki, 'nasıl olsa ben büyüğüm, herkes beni görür” biçimindeki körlükten bahsetmiştik. İyi de, iletişim sözcüğünün sözlük anlamı nedir? 'Anladık, anladık amma, ne demek istedin?” diyen Makro...
İletişimde Körlük
Günümüzde 'peynir-ekmek” yenir gibi kullanılan iletişim sözcüğü, gramer açısından, çarpık bir sözcüktür. Ama tutmuştur. Giderek de tutmaktadır. O kadar çok alanda kullanılmaktadır ki, farkına varıldığında şaşkınlık yaratmaktadır....
Memleketten Fotoğraflar
Mehmet Durmuş'un; 'Yüzde doksan Müslüman bu milletin nüfusu, Tv'yi seyredenin yok mu acep namusu? Düşman gizli geliyor, pusu kurmuştur pusu! Başımızdaki beyler hiç mi bakmaz ekrana? Televizyon değil de adeta bir 'kerhana!”...
Ah şu Trafik!
İcadı-patenti ile, ahlâkı-uygulaması ile; eti ile, kemiği ile bizden olmayan ama bizi teslim alan şu trafik yok mu? Nicelerinin canını yaktı. Nicelerinin anasını ağlattı. Nicelerinin umutlarını ve hayallerini yıktı. Yıkmaya devam ediyor....
İlaç Gibidir
'Her gönülde bir aslan yatar” demiş atalar ama, benim gönlümde de koca, kırçıl bir domuz yatıyor ve ha bire sövmem için 'böğürüp” duruyor. Nasıl böğürmesin ki? Elimize sopa alıp dövemediğimize göre ancak gönlümüzdeki...
Neden Baba?..
'İki arkadaş okulda tavan arasında eski bir atlas bulmuştuk. O atlasta gördük, daha önce Edirne'den Kars'a kadar Türkiye toprağı imiş. Şimdi neden o haritanın 1/5'ine Türkiye diyoruz? Eskiden her mahallede 12 cami varken,...
Müziğimiz
Bütün kapıları açan 'dil” dir ama dil, aynı zamanda vücut organlarını da dengeli ve sağlıklı tutan anahtardır. Dilde en etkili olan usul veya tarz ise ne nesirdir, ne şiir. Dilimizdeki en etkili iletişim aracı müziktir. Zira müzik...
Lisan Nedir?
'Lisan nedir?” diye sorsalar, 'lisan gözdür, lisan kulaktır, lisan akıldır, lisan yürüyen ayaktır” derdim. Evet!.. Lisan, yani dil, gören gözdür. O yoksa göz, 'bakar kör”dür. Bakar ama göremez, fark edemez. Lisan kulaktır....
2. Abdülhamit'in Petrol Haritasını...
Hadi diyelim ki haritayı görmediniz. Peki, duydunuz mu? Çok büyük bir olasılıkla ne duydunuz, ne de gördünüz. Tıpkı bizim gibi! Biz de sizler gibi düne kadar, cennet mekân 2. Abdülhamit Han'ın, hem de 100 yıl önce, Güneydoğu bölgemizin...
Neymiş?
'SECSİS nedir biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu bu kelimeyi? SECSİS Bir bilgisayar paket programı. ABD'li yazılım şirketi SUN tarafından geliştirilmiş. Ne işe mi yarıyor? Önce secsis in açılımını yazalım. Ne işe yaradığını...
İyi ki Geldin Hüseyin...
6 Aralık 2012 Perşembe günü gazeteniz Kınık'ta, Hüseyin Ağabeyin 'Gönül Ufkumdaki Zeki Müren” başlıklı yazısını okuyunca, 'Hoş Geldin Hüseyin Ağabey!” başlığı ile üç yıl önce yazdığım yazı aklıma geldi....
“Cahilliğe Methiye”
'Keşke” diye başlayan hiçbir sözü sevmiyorum ama, susuzluktan yanıp kavrulmuş birinin suya duyduğu arzu ne ise, bazen bu sözü söylemek için öylesine arzu duyuyorum. Mesela, şu son günlerde Osmaniye'de yapılan birtakım sosyal ve...
Biraz Nükte Biraz Îma
Okuyup yazmam yoktur!.. Ormanda toplantı vardı. kral Aslan, ülkenin önemli işlerini görüşmek üzere hükümetinin bakanlarını ve ileri gelenlerini 'Açık hava sarayı”na çağırmıştı. Müzakerelerin en hararetli ve en heyecanlı bir...
Onun Gelişi
Geçmişini bilmeyenin geleceği de olmazmış. Sevgili öğretmenim Mehmet Yavuz Bey, 'öğretmenin emeklisi olmaz” dercesine, yine kâğıdı, kalemi almış; bu kez de Osmaniye'nin geçmişindeki 'ilk”lerden kara treni ve kara trenin...
Turunç Festivalinde Biz de...
Sayın Kadir Aslan davet ettiği zaman, sadece kendilerinin ilk kez dernek olarak festivale katkılarından söz ettiğini zannetmiştim. Meğer Dörtyol'da 'İlk Kurşun Uluslararası Dörtyol Kültür, Sanat ve Turunçgil Festivali”nin de ilki...