Asım Erkoçak
Asım Erkoçak
Yavaş Tükürük!
Yabancı kültür istilasının bunaltıcı sultasıyla da beslenen psikolojik bozulma, yabancılaşma ve yozlaşmayı da peşinden getiriyor. Tabii ki, toplumsal bozulmayı da.. Bu bozulmayı resmeden davranışları ya kendimiz yapıyoruz veya başkasında...
OKUYUCULARIMA GÖREVİM:
OKUYUCULARIMA GÖREVİM: Yaşama sevinci, yaşama gücü Acı taşan şiirlerim olmuştur şüphesiz. Ama okuyucularımın karşısına bir tek gözyaşılı şiirimi çıkardığımı hatırlamıyorum. Çünkü, onlara yaşama sevinci, yaşama gücü, yaşama...
Ne Oldu Bize?
Mensup olduğu toplumda bireylerin aşağılayıcı, öteleyici, reddedici davranışlarına karşı birey, kendi varlığını korumak ve devam ettirmekte en etkili araç olarak lisanını kullanır. Bizde demagogların çokluğu da bundandır. Türkçe...
“Ağıtlar” Üstüne!..
23 Ocak 2013 Çarşamba günü kaleme aldığım, '7 Ocak Deyince Çeteler Akla Gelir” başlıklı yazımda; memlekette can sıkıcı olaylar yanında insanı memnun eden ve ümitleri kuvvetlendiren güzel şeyler olduğundan bahsetmiştim. Bu güzel...
Şu “Bize Benzeyenler” Var...
Baba kurtla ana kurt, çocuklarını peşlerine takıp dağın tepesine çıktıktan sonra çocuklarına dönmüşler; '- Şu uçsuz bucaksız ovaya iyi bakın yavrum, orada ne görüyorsunuz?” diye sormuşlar. Yavrukurtlar, ovada otlayan koyun sürüsüne...
Dedem Korkut Halimizi Görseydi...
Sadece hikâyeleri bundan sekiz asır önce, adı bilinmez bir Oğuz eri tarafından kitaplaştırılmış olan ve bin yıllık tarih ötesinden Oğuz nesline seslenen Türkmen kocası Dedem Korkut, bugün yaşamış olsa da halimizi görseydi, ne der ne...
Mehmet Âkif'i Anmak!
'Yedi düvel”in 76 yıl 'modernlik ve çağdaşlık” 'yutturmaca”sı ile bütün milli hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi törpülemesinden sonra haysiyet ve şeref abidesi, millî şahsiyet timsali, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet...
7 Ocak Deyince “Çeteler”...
Adına 'İmralı canisi” ya da 'bebek katili” veya 'Ermeni dölü” yahut lakabıyla birlikte 'Apo” denilen kişi ile Türk Devletinin geleceğinin planlandığı şu günlerde biz de Osmaniyeliler olarak bir '7 Ocak Kurtuluş...
İndirilen Bayrak Değildir!
Burhan Kuzu cenapları, 'Anayasada Türk vatandaşlığı olmaz. Bu memlekette Yahudi de var, Rum da..” buyurmuşlar. Ne hikmetse 'Kürt de var” dememiş. Neyse efendime söyleyeyim.. Doğrudur; bu memlekette Rum da vardır, Yahudi de.. Hatta...
“Peşmerge Kuşatması”
Musevî-Hıristiyan ikilisinin kontrolündeki 'küresel egemen güç”, yeryüzündeki iktidarını rakipsiz olarak sürdürebilmek için 'dünya imparatorluğu” haline getirdikleri ABD öncülüğünde operasyonlarına devam etmektedir. Hiç...
Türk Tarihinden Bahsedilir ise!..
Binlerce yıldan beri milyonlarca insanının kanıyla sulanmış bu topraklar 'Türk” denilen bu cefakar ve talihsiz milletin elinden alınmaz da yine bir Türk tarihinden bahsedilecek olursa; bilinsin ki çocuklarımız ve torunlarımız, tarihinin...
Seyreyle Gümbürtüyü!..
Dokuz yıl önce eski ABD elçisi Robert Pearson'un stratejik ortağı Ertuğrul Özkök'e verdiği mülakatta yer alan bir mesajı vardı ki, bugün bizi hayretlerde bırakan olaylara işaret ediyordu. Son AKP kongresinde 'kurşun asker”lerce...
Tek Seçenek
Aklın alabildiği bütün varlıkları, nesneleri ve eşyaları anlamlı kılan insandır. İnsansız hiçbir şeyin anlamının olmayacağına göre, anası ve babası tarafından Türk olmadığını açıklamakta beis görmeyen eğitim bakanlarıyla gelecek...
“Ayıptır, Bize Yakışmaz!”
Bizde, Müslüman olmak bir yana, insan olmayı bile 'suya, sabuna dokunmamak”, sorumluluk yüklenmemek, 'nemelazım” illetine dönüştüren şekilsiz, muhtevasız, dayanaksız ve ölçüsüz bir söz vardır: 'Ayıptır, bize yakışmaz!”...
Uyu Millet, Uyu!
Meğer 'yalanın binası olmaz, yalanla abâd olunmaz”mış. Baksanıza şu memleketin haline! Bu memleketin çocuklarına cumhuriyet adına neler öğretilmiş ise, hepsi yalanmış(!) meğer. Bakın hele, bakın şu hale! Devletin meclisinden askerine,...
Daha Ağzımıza da Ederler
Efendim! Geçenlerde, ajansların hepsinde olmasa da bir tanesinde, Adana İncirlik Üssü'yle ilgili bir haber verildi: 'Adana İncirlik'deki ABD askerleri cami basıp Kuran yırttı”. Pek kimse duymadı, duyurulmadı. Duysa ne çıkardı...
Ufalanan Birliğimiz!
Günümüzde, Türk halkı hariç, azınlık durumundaki topluluklara egemen olan temel duygu 'ırkçılık”tır. Fakat buna karşı Türk halkı ırkçılıkla suçlanmaktadır. Irkçılığı sık sık gündeme getirerek Türk düşmanlığı yapanlar,...
Maya Kokmamışsa!..
'Sayından, bayandan, baydan usandım, Ulanı severim, ulanı gayrı” diyor Abdurrahim Karakoç merhum. İnsan; Bazen 'boz bulanık” sel misali etrafını yıkarcasına akıp giden.. Bazen oluşturduğu çaresizlik ve ümitsizlik girdabında...
Putperestliğin Kıblegâhı: Para
'Kim ne derse desin, zenginlik yoksulluktan iyidir” diyor, Hüseyin Ünaldı. 'Çünkü” diyor, 'insan onuruna, insan haysiyetine en ters olgulardan biridir yoksulluk.” Doğru!.. Ama, zenginliği 'para, mal, mülk” sahibi olarak...
Acil İhtiyaç
Osmaniye, bir 'Kurtuluş Haftası”nı daha geride bıraktı. 91 Yıl evvel yurdumuzu ve Osmaniye'yi yangın yerine çeviren, on binlerce memleket çocuğunu katleden Avrupalı; bu kez apoletli ve potinli askerleriyle değil ama çeşitli hile...
“Ülkücülük” Nedir, “Ülkücü” Kimdir?
Okuyucularım okumuş ve fark etmiştir. Bu sütunlarda üç günden beri geçmişte acılar ve ıstıraplar çekmiş üç ülkücünün hikâyesini yayınladım. Kısa bir zaman dilimine ve bir siyasi harekete bağlanmaya çalışılan 'ülkücü”...
Geçmişini Unutanlar! 3-
12 Eylül 1980 günü ihtilal olmuş, her gün 25-30 kişinin canına mal olan anarşi bıçak gibi kesilivermiştir. İhtilal konseyi, sağlı sollu, çatışan iki kesimin üzerinden silindir gibi geçmektedir. Kısa bir zaman sonra, memleketini Rus istilasının...
Geçmişini Unutanlar! 2-
Dün birincisini sunduğum 'kan hikayesi”nin bugün de ikincisini yayınlıyorum. 12 Eylül ihtilali ile felekleri şaşıp içine kapanan, kan ve canla savunulmaya çalışılan maddi ve manevi değerlerimizin emperyalist emeller doğrultusunda liberalize...
Geçmişini Unutanlar! 1-
Devlet ve memleket çarkının çivileri AB'cı, ABD'ci ve daha bilmem neci olanlar tarafından tek tek sökülüp atılırken, daha hâlâ birbirinin etini yemekle meşgul olmanın ve sonra da dönüp 'Türk Milliyetçiliği” ve 'ülkücülük”ten...