Mehmet Avşar, Avşar asıllı Hacı İbrahim Bey ile Karkın asıllı Zeynep Hanımın oğlu olarak 1941 yılında Osmaniye'nin merkez Kırmacılı köyünde dünyaya gelir. İlk tahsilini Osmaniye Güneysu İlkokulu'nda, orta ve lise tahsilini Adana İmam Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nde tamamlar.
    Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Urfa Kız Öğretmen Okulu(1966), Osmaniye İmam Hatip Lisesi, Adana İstiklâl Ortaokulu, Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapar. 1975  1977 yılları arasında Siirt Millî Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunur. 
Mehmet Avşar'ın eğitimcilik ve idarecilik yönlerinden başka sendikacılık yönü de vardır. Avşar, değişik zaman dilimlerinde bir süre 1968'de Urfa'da Türk Öğretmenler Sendikası, 1972'de Osmaniye'de Ülkücü Öğretmenler Sendikası Başkanlığı da yapar. 
Ülkü-Sen Osmaniye Şubesi kurucu başkanı, 1972'de Osmaniye Ülkü-Bir Şubesi başkanı olarak görev yapar. 1992 yılında Osmaniye'de çalışan ülkücü öğretmenlerin ittifakıyla Kamu-Sen Osmaniye Şubesi başkanlığına seçilir. Türk Eğitim-Sen'in Osmaniye şubesini kurar. 1994 yılında Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Türk Ocağı Osmaniye Şubesini kurmakla görevlendirilir (Gürel vd. ,  2019: s. 4).
Avşar'ın öğretmenlik, idarecilik, teşkilatçılık, sendikacılık ve şairliğinin yanı sıra sporculuk yönü de vardır:
 Adana Spor Kulübü, Adana Karması, Konya Yüksek İslam Enstitüsü Takımı'nda ve Konya İdman Yurdu Kulübü'nde voleybol oynar (Gürel vd. ,  2019: s. 4). 
Mehmet Avşar, 1968 yılında Muazzez Hanım ile evlenir. Mehmet Avşar ve Muazzez Hanımın bu evlilikten üç kız ( Zeynep, Betül, Selcen), bir erkek (Alparslan) evladı vardır.  
Mehmet Avşar, Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaparken 1992 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılır.
    Şiir yazmaya ilkokul 5. sınıfta başlayan Avşar'ın lise yıllarında yazdığı şiirleri, İlhan Darendelioğlu tarafından çıkarılan Toprak dergisinde yayımlanır. Daha sonraOsmaniye Postası ve Çataloluk gazeteleri ile Güneysu,Kırağı ve Hece Taşları dergilerinde şiirleri yayımlanır. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde arkadaşlarıyla çıkardığı Yeni Ümit adlı dergi oldukça beğenilir.
    Mehmet Avşar'ınÇınarın Feryadı(1990), Dörtlükler(1997), Göç Çiçeği(1999), Gül Sevdası(2007) adlarında dört şiir kitabı ile bu dört kitaptaki şiirlerin tamamının toplandığıZamana Mühür Vurmak ( Bütün Şiirleri )(2011) adlı bir de antolojisi vardır. Bunların dışında Mehmet Avşar adına Osmaniye'nin Ulu Çınarı Mehmet Avşar'a Armağan(2019) adlı bir armağan kitap hazırlanmıştır.
    “Çınarın Feryadı” Avşar'ın ilk eseridir. Millî ve manevî duygular ile gençlik heyecanının hissedildiği şiirlerden oluşan bu eser, Osmaniye'de bulunan Çataloluk Yayınevi tarafından 1990 yılında yayımlanır. Osmanlı Devleti'nin alâmet-i fârikası olan çınar ağacından etkilenerek yazılan bu şiirlerde millî ve tarihî heyecan dile getirilir.
    Şairin ikinci eseri olan “Dörtlükler” ise Rahmetli Salih Sefa Yazar'ın takdim yazısı ile 1997'de şiir severlerle buluşur. Ardından 1999'da “Göç Çiçeği” dönemin Belediye Başkanı Memili Kırıkkanat'ın ön sözüyle Osmaniye Belediyesi Kültür Yayınlarının altıncı eseri olarak yayımlanır.
    Mehmet Avşar'ın dördüncü eseri ise “Gül Sevdası”dır.Çeğen Yayınları arasından 2007 yılında İsmet İpek'in “Gül Sevdası Üzerine” adlı yazısıyla şiir sevenlerle buluşur. Avşar, bu eser için “Yaş durumumuzla ilgili olsa gerek: Dinî ağırlıklı bir kitap.” diyor. Hakikaten dinî ve manevî şiirlerin harmanlandığı bir kitaptır “Gül Sevdası”.
    Mehmet Avşar'ın bütün şiirlerinin yer aldığı “Zamana Mühür Vurmak” adlı eser ise Ekim 2011'de Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın ön sözü ve gazeteci  yazar Asım Erkoçak'ın takdim yazısıyla şiir dostlarıyla buluşur. Bu eser, Osmaniye Belediyesi Kültür Yayınlarının sekizinci eseri olarak yayımlanır. 2012 yılı başında da dağıtımına başlanır. Bu eser, Mehmet Avşar'ın bütün şiirlerinin toplandığı bir antolojidir. 
    Osmaniye'nin Ulu Çınarı Mehmet Avşar'a Armağan(2019)kitabı ise Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında 5 Ocak 2019'da Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde Osmaniye Belediyesinin himayesinde düzenlenen  “Osmaniye'nin Ulu Çınarı Mehmet Avşar'a Vefa”programında Mehmet Avşar'a armağan edilmek üzere hazırlanmıştır. Program sonrası bu armağan kitap Avşar Hoca'yı sevenlere günün anlamlı bir hediyesi olarak verilmiştir. 
Reşat Gürel, M. Fatih Köksal ve Tayyib Atmaca tarafından hazırlanan ve Osmaniye Belediyesi Kültür Hizmeti olarak Ocak 2019'da yayımlanan 176 sayfadan oluşan armağan kitap;“Mehmet Avşar İçin Yazılanlar”, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinden Seçmeler”, “Mehmet Avşar'a Yazılan Şiirler” ve “Fotoğraflarda Kalanlar…” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın Ulu Çınar Mehmet Avşar yazısı ile başlayan eserin “Mehmet Avşar İçin Yazılanlar” bölümünde yirmi dokuz kişinin Mehmet Avşar için kaleme aldığı otuz bir yazı vardır. “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinden Seçmeler” bölümünde Gâvurdağı'nda, İstasyon Caddesinde Üç Can, Özümüz Hakk'a Bağlı, Avşarca Sevgi, Çınarın Feryadı şiirleri başta olmak üzere on yedi şiire yer verilir. “Mehmet Avşar'a Yazılan Şiirler” bölümünde ise altı şairin Avşar Hoca'ya ithaf ettiği altı şiir bulunur. Eserin son bölümünü oluşturan “Fotoğraflarda Kalanlar…”da ise Avşar Hoca'nın ilk gençlik yıllarından itibaren geçiş dönemlerine ait yirmi dokuz fotoğrafına yer verilir. 
    Mehmet Avşar'ın şairliği ve şiirleri konusunda özetle şunları söyleyebiliriz:
Mehmet Avşar'ın şiirlerinde sade bir dil, akıcı bir üslup hâkimdir. 
    Avşar, aklına her geleni yazarak şiir yazmayan, hecenin ve şiirin hakkını veren, şiir gibi şiir yazan bir şairdir. 
Millî, dinî, tarihî, sosyal olayları şiirlerinde birer kilim gibi ilmek ilmek işleyen milliyetçi, vatanperver bir şairdir.
Avşar'ın şiirlerinde Dadaloğlu'nun yiğit haykırışlarını, Köroğlu'nun kahramanlıklarını, Karaca Oğlan'ın güzellemelerini, Yunus'un sevgisini bir arada bulabiliriz. Bu nedenle Mehmet Avşar çok yönlü bir şairdir.
Mehmet Avşar, babasını anlattığı şu dörtlüğünde:
    “Oğuz'un Avşar boyu Kırmacılı köyünden,
    Ehl-i tasavvuftandı dilinde “Allah” dâim.
    İki rütbeden biri olan ona da oldu nasip,
    Gazi oğlu gaziydi Ömer oğlu
     İbrahim” derken, kendi soy kütüğünü de ortaya koyuyordu. Gazi torunu ve gazi oğlu olmanın gururunu değil, haklı onurunu yaşayan mütevazı bir şairdir Mehmet Avşar. Bunu mütevazı hayatı ve onun hoşsohbetinden anlamak mümkündür.
Hicivleriyle içerisinde bulunduğu durumları yerebilen, güçlü bir hicvetme yeteneğine sahip, yazdığı hicivleri diğer şiirlerinden asla geri kalmayan güçlü bir heccâvdır.
Mehmet Avşar'a sağlıklı, uzun ömürler diliyor; kendisinden gönülleri şad edecek nice şiirler beklediğimizi de belirtmek istiyorum.
    * Bu bölüm, Ömer Aydoğan'ın “Torosların Zirvesindeki Şair Mehmet Avşar”, “Zamana Mühür Vurmak”, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinin Kafiye Yapısı”, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinde Söz Sanatları” yazılarından yararlanılarak ve ilgili yazılar genişletilerek hazırlanmıştır. Ayrıca “Osmaniye'nin Ulu Çınarı Mehmet Avşar'a Armağan” adlı eserden de yararlanılmıştır.
    “Mehmet Avşar Kimdir?” bölümünde yararlanılan kaynaklar:
    AYDOĞAN, Ömer, “Torosların Zirvesindeki Şair Mehmet Avşar”, Kınık gazetesi, Osmaniye, 25 Aralık 2009.
AYDOĞAN, Ömer, “Zamana Mühür Vurmak”, Kınık gazetesi, Osmaniye, 10 Ağustos 2012.
    AYDOĞAN, Ömer, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinin Kafiye Yapısı”, [Mehmet Avşar], Zamana Mühür Vurmak, Osmaniye Belediyesi Kültür Yayınları  8,Osmaniye 2011, s. 10-14. 
    AYDOĞAN, Ömer, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinde Söz Sanatları”, [Mehmet Avşar], Zamana Mühür Vurmak, Osmaniye Belediyesi Kültür Yayınları  8,Osmaniye 2011, s. 15-24; AYDOĞAN, Ömer, “Mehmet Avşar'ın Şiirlerinde Söz Sanatları”, Hece Taşları Aylık Şiir Dergisi, S: 6 (15 Ağustos 2015), s. 12-14.
    GÜREL, Reşat, KÖKSAL, M. Fatih ve ATMACA, Tayyib, Osmaniye'nin Ulu Çınarı Mehmet Avşar'a Armağan, Osmaniye Belediyesi Kültür Yayınları, Osmaniye 2019.
    Gelecek sayımızda: MEHMET AVŞAR'IN ÇATAOLUK GAZETESİNDEKİ ŞİİRLERİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.