GÜNDEM:
Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR 38 )

İl Hıfzıssıhha Meclisi 19.06.2020tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı veYükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullardagerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

1 - LiselereGeçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birincioturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecekyoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmekamacıyla;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilenistisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağaçıkmaları kısıtlanacaktır.

2 - YükseköğretimKurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan YükseköğretimKurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskiniazaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

3-GerekLGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarınıntoplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesihalinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

4-LGSve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınmasıamacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlüğü;

LGSsınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cumagünleri saat 20.00’a kadar,

LGSsınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 - 13.00saatleriarasında,

YKSsınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cumagünleri saat 20.00’a kadar,

YKSsınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 - 13.00saatleriarasında,

YKSsınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00 - 16.00saatleri arasında,

açık bulundurulmasına.

5 - LGSve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar veyakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü,minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gereklitedbirlerin alınması ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılmasına.

6 - Şehirlerarasıtoplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.)biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

7 - Sokağaçıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/günalınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icraedilmesine.

8 – AÇIKOLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırınve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri,market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamakşartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı işyerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkinfaaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvanhastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ileişletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlıbakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil ÇağrıMerkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) İlgili Kurumlar  tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adetve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için biradet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis veişletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler/firmalar,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleriyürüten işletme/firmalar,

ı) Unve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığıtesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerinüretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışmasıdevam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynışantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyedekalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/madensahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesigereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araçgereçüreten iş yerleri ve tesisler (mevcutzorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) İlgili Kurumlar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek;zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri,

9 - İSTİSNAKAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Kararın (8) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme veKurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileridâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlilerivb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim vealtyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurtdışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakımmerkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ilebunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demirçelik,cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek derecelimaden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılmasıgereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş veişletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balıkvb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesindeçalışanlar,

i) Küçükbaşbüyükbaşhayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan BeslemeGrubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamaküzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temelihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yerihekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servisçalışanları,

p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye vemezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcılarınimalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkemekararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ileberaber çalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarına.

10- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Milletvekili Kaya: Srebrenitsa soykırımı insanlık...
Milletvekili Kaya: Srebrenitsa soykırımı insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe...

Haberi Oku